Měna:
CZK

Obchodní podmínky e-shopu SvětKoberců.cz

NK INTERIERY s.r.o. se sídlem Prosluněná 108, 362 63 Karlovy Vary, IČO:05090989, DIČ:CZ05090989

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ